Proč je důležité pít zdravou, kvalitní a živou vodu + 4 konkrétní kroky

Rychlé shrnutí pro lenochy: Voda je základní stavební kámen našeho zdraví a je stěžejní pít vodu kvalitní a živou.

To je neustálé omýlání o vodě. ,,Hlavně dostatečně pij!” ,,Tělo je složeno ze 70% vodou.” ,,Pitný režim je základ zdravého životního stylu.”

Uvědomujeme si ale to opravdové, co za tou obyčejnou vodou stojí?

Voda je základ života. Není tedy žádná voda támhle v Evropě, támhle v ledovci, v organismu, v PET láhvi. Voda je jen jedna. Je jen jedna jediná. Ta, která tady byla před miliony lety a bude i za další časové období. Není jiná. Nepřichází nová odnikud. Cirkuluje stále dokola a nese nám informace miliardy let staré.

Náš organismu je neustále přijímá a vylučuje. Celý cyklus vody si pravděpodobně pamatujeme již od základní školy. Všichni víme, že voda teče, vypaří se a opět zkondenzuje do různých podob.

Ano, bez vody není život

Ještě jednou pro jistotu pozorně čti -> Bez vody není život.

Jak se tedy staráme o zásadní stavební kámen každého živého organismu je plně v našich rukou a měli bychom vědět, s kým máme tu čest.

Voda je stále stejná, ale radikálně jiná

Když vznikal život, vznikl ve vodním prostředí. Primodiální prostředí bylo stěžejní pro život prvních jednoduchých organismů, které měly možnost se vyvíjet díky pozvolnému získávání know how o tom, jak hospodařit co nejefektivněji s energií. Endosymbiotickým požráním bakterií vznikly postupně mitochondrie, tedy továrničky na energii, a to způsobilo radikální evoluci ve schopnosti života.

O pár miliard dále tu stojí Homo Sapiens Sapiens, který v sobě stále nese ale informaci z primodiálního období svých kořenů života. V 21. Století ale informace o vodě už dávno není to, co to bývalo a tento fakt pravděpodobně přispívá do základu ve vzniku chronických obtíží, autoimunitních onemocnění, rakoviny, či kardiovaskulárních problémů. A to ať se nám to líbí nebo ne.

Kvalita vody nebo kvantita?

Všude se dočítáme informace typu: ,,Hlavně dostatečně pij!” Máme rádi přepočty doporučených ml/kg tělesné hmoty a rádi generalizujeme potřeby individuálních tvorů do jedné škatulky. 

Ale co když má každý člověk jiné potřeby?

Zatímco Karlík celý den sedí u počítače v práci, Mařenka pendluje jako trenérka celý den mezi klienty a pohopsává mezi nimi jako králíček Duracel. Maminka na mateřské dovolené pravděpodobně bude mít jiné potřeby než teta, která prožívá dneska už páté návaly horka v období klimakteriálních změn.

Proto je stěžejní poslouchat své pudy a instinkty. Ty jsme ale většinou poztráceli někde mezi přechodem z jeskyně do uzavřených obytných krychlí bezpečného 21. Století. 

Co ale vědecké výzkumy začínají ukazovat, je něco mnohem důležitějšího: Budeme-li se kontinuálně prolívat hektolitry vody, která pro nás nemá informaci, kterou tělo potřebuje, pak benefity, které očekáváme, stejně zůstanou v nedohlednu.

Cože, Kateřino, tobě už opravdu hrabe?!

Pojďme si znovu shrnout, co jsme si řekli, abych se ujistila, že jsme na stejné notě.

Život vznikl ve vodě, která byla kvalitní a obsahovala jiné minerály a stopové prvky než dnešní voda, která je úplně ta stejná voda, jen ji kontinuálně znečišťujeme, dezinfikujeme, obíráme o minerály a stopové prvky, které jsou stěžejní pro zdravý organismus, který potřebuje mnohdy právě ty stopové prvky a minerály jako katalyzátory biochemických reakcí, které jsou mezi sebou spřažené a dohromady tvoří dokonalý orchestr hudby, kam najednou hodí vidle rezidua léčiv a antikoncepce.

O celistvém přístupu k radiálním zdraví se zmiňuji v tomto článku >>

A tramtadadá, co se stane, když vezmeme složku života, která patří do základů pyramidy života. Pošpiníme její strukturu, uděláme ji “mrtvou” a pak ji budeme pít po hektolitrech, protože jedna paní povídala, že středobodem Vesmíru je pít x litrů vody denně?

Věříš, že tento fakt má potenciál poškodit nejen naše zdraví, ale zdraví celého ekosystému fauny a flóry, která je spolu provázána a bez jedné jediné složky zkrátka padá život jak domeček z karet?

Fakta o vodě v souvislosti se zdravím

Vědecké výzkumy prokazují, že lidské tělo nabízí několik různých příznaků, které poukazují na celkový nebo lokální stav vody v organismu. Podle toho, kde voda v organismu konkrétně chybí, vznikají lokální potíže v podobě silných bolestí, nebo se tento stav projevuje systémově:

 • Astma
 • Alergie
 • Vysoký krevní tlak
 • Vředy
 • Cukrovka
 • Dlouhodobá virová onemocnění 
 • Syndrom chronické únavy a další

Dehydratace ovlivňuje imunitní systém, dochází ke katabolismu enzymů s antioxidačním účinkem na organismus, či ke snížení schopnosti opravy DNA, buňky snižují schopnost vlastní replikace, dochází ke vzniku prostředí s menším obsahem kyslíku a je více kyselé.

Tyto výše zmíněné aspekty vedou ke zvýšenému riziku vzniku nádoru.

Pokud pociťujeme častou únavu, odpovídá to přibližně 2% ztráty vody v organismu. 10% ztráty jsou již signifikantními zdravotními problémy.

Na tvé cestě ke zdravému životnímu stylu se můžeš nechat vést tady >>

Kvalita vody je numero uno

Není to tedy ani tak množství vody, ale schopnost organismu vodu vstřebávat a pracovat s ní. Ano, slyšíš správně. Je to zcela podobné, jako když budeme jíst zdravé potraviny, ale náš trávicí trakt bude poničený. Strava projde a tělo nevyužije živiny. Stejně tak jako fenomén trávení do určité míry řeší 95% populace,  nebude to jinak ani v případě konzumace vody.

Ke kvalitě vody se zde zmiňuji o konkrétním filtračních systému zde >>

Jaké možné sekundární kontaminace vody bychom měli pozorovat?

 • Organické látky
  • Tri-halogenmethany
   •  Rakovinotvorné látky
   • Vznikají dezinfikací vody při chlorizaci
  • Mutagen-X
  • Fosilní rezidua paliv, benzin
  • Toxické jedy
  • Pesticidy
   • Poškozují nervovou soustavu
  • Estrogeny 
   • Zbytky hormonální antikoncepce, mají velmi malou molekulární hmotnost, čističky ji nejsou schopny eliminovat
   • To může znamenat hormonální nerovnováhu, gynekomastii u mužů, problematické menstruační cykly, plodnost a mnoho dalšího
  • Rezidua léků
   • Lidé je vyloučí ze svého těla a opět se dostáváme do stejného osudu jako u HAK
 • Mikroorganismy
  • Bakterie, viry
   • Koliformní bakterie, E. Coli – u jedinců s oslabenou imunitou mohou způsobit průjmy, zažívací obtíže, horečky, celkový kolaps organismu -> když se rozšíří z GIT po těle
  • Mikrocystiny 
   • Toxické látky produkované přemnožením sinic ve vodních nádržích, sloužících jako zdroje povrchové vody pro následnou úpravu na vodu pitnou, ke kterému dochází v důsledku nadměrného množství fosforu, který vybíjí jejich přirozené nepřátele z řad vodní vegetace a který se do těchto vod dostává z chemického průmyslu a pracích prášků.
 • Anorganické látky
  • Rez
   • V novostavbě bývají plastové trubky, ale často jsou v domech a panelácích  ještě stále kovové trubky
  • Těžké kovy
   • Olovo, hliník, kadmium, měď, nikl, rtuť, železo
  • Chlor
   • Voda je jím přirozeně kontaminována chemičkami a je do pitné vody uměle přidáván chlornan vápaenatý – podobně jako v případě bazénů – kvůli hubení bakterií, výzkumy ukazují, že jde o obousečný meč, protože nadměrné množství chlóru v pitné vodě je rakovinotvorné

Sodík, draslík jako pat a mat

Sodík je důležitý k udržení osmotického tlaku v buňkách a jejich prostředí, aby bylo možné přenášet živiny skrz membrány buněk dovnitř a vylučovat metabolity vně. Tolikrát nám ve škole mlátili o hlavu elektrochemické potenciály buněk a jak moc je to stěžejní pro přenos nervového vzruchu, a přenosu všech látek přes membrány buněk. 

Pro ty z vás, kterým teď při této představě v hlavě nebliká obrovský červený vykřičník, je to asi taková situace jako odstřihnout si barák nebo město od elektřiny – nefunguje nic.

Půjdeme li směrem k draslíku, zjistíme, že je důležitý hráč při kontrakci svalů. Dáme-li si 5 a 5 dohromady, zjistíme, že sodík a draslík potřebuje sodnodraselná pumpa, která v membráně mitochondrií tvoří ATP. A bez ATP není energie. ATP je platidlo za všechny reakce v těle, syntetizujeme denně cca 65kg ATP. 

Wuuuut? Ale zeptám-li se kolik % vědecké společnosti filtruje vodu, myslím, že tento kontext ještě nedošel na účinné místo z velkého % zastoupení.

Statistika infarktů a mrtvic mluví jasně, jak je to s tím cholesterolem?

Navzdory široce rozšířeném přesvědčení, že cholesterol je démon mezi ukazateli zdraví srdce, nám jej někdo omylem umístil do všech buněčných membrán a tělo z něj vytváří hromady v tucích rozpustných (zejména) pohlavních hormonů – steroidů. Tomu někomu chyběl mozek, nebo jak to je? Mozek je z velké většiny tvořen též právě cholesterolem a cholinem. Dává ti to smysl, proč by tento jeden ukazatel byl původcem všech kardiovaskulárních onemocnění na planetě?

Pojďme omrknout souvislost cholesterolu a vody.

Byla prokázána přímá korelace mezi chlorem a aterosklerotickými změnami v cévách, které vedou k infarktu či mrtvici. Velmi zjednodušeně můžeme tvrdit, že chlor reaguje s částicemi tvrdé vody, načež vznikají chloridy. Chlór poté funguje jako katalyzátor ukládání tuku v cévách.

Řešíš-li chronické problémy, či formování postavy návratem ke zdraví, zde je možnost konzultace ZDARMA >>

Proč nestačí pít vodu z vodovodu?

Protože naše stárnoucí čističky, přítomnost mikroplastů, pesticidů, nitrátů, radioaktivního odpadu, patogenů a nemožnost metabolizace reziduí lékůantikoncepce, znamená pro náš organismus zásah do základních potřeb – tedy absence správných informací, které řídí veškeré biochemické dráhy v našem organismu.

Současné směrnice povolují přijatelné hladiny znečišťujících látek ve vodě:

 • Chlor
 • Olovo
 • Arsen
 • Hliník

Jak ale už dávno víme, hromada vlivů na náš organismus funguje kumulativním charakterem. Jinými slovy, od každého vlivu trochu a výsledek je nemoc.

Co teda ale můžu dělat?!

Ráno vypij sklenici minerálního drinku

Doplň himálajskou sůl pro stopové prvky a minerály

Přidej citron jako zdroj elektrolytů

Pij kvalitní vodu

Použij kvalitní filtr, který vodu nečiní mrtvou

Vyhni se plastovým lahvím, které uvolňují do vody mikročástice plastu a jsou prostředím pro množení patogenů

Do sprchy si nainstaluj vodní filtr, který vychytává chlor a tím zamezuje tvorbě formaldehydu, který přímo vstřebáváme dýchacími cestami a největším orgánem pro vstřebávání v těle – kůží.

Vyhledávej zdroje vody v certifikovaných studánkách

Vodní filtr

Kam moje paměť sahá, tam vždy byla doma přítomnost určité formy filtrace vody prostřednictvím dnes již známé filtrační konvice.

Ano, je to dobrý první krok ke zbavení se hlavně chloru ve vodě, estetických nečistot, co mají vliv na chuť, zápach a kanost a pestiicidů, co jsou ale nevýhody filtračních konvic je, že neredukují žádné další aspekty pro zdravou vodu, a zároveň se často probouzí ve filtrace plíseň a přemnožení bakterií už během 2-3 týdnů. Jak to ale poznáte, když nemávají ručičkama?

Další možností, které se nabízí jsou uhlíkové bloky, které stejně tak jako konvice řeší výše zmíněné + těkavé organické sloučeniny, trihalomethany a už také anorganické sloučeniny, kovy a bakterie.

Dalším populárním řešením je reverzní osmóza. Zde je největší nevýhoda velká náročnost na spotřebu vody a zbavování vody minerálů a stopových prvků

Co požadovat, pokud chci mít kvalitní filtr na vodu:

 • Velké množství hustě lisovaného uhlíkového bloku
 • Dlouhá životnost výměnného filtru – 2 000 – 4 000 litrů
 • Filtrační předstupeň pro odstranění hrubých nečistot
 • Dezinfekce UV lampou pro redukci choroboplodných bakterií a virů = koliformní, patogenní, heterotrofní bakterie, polioviry, rotaviry, hepatitida A

Co si odnést z dnešního článku:

 1. Voda je zásadní pro život organismu a každé jeho buňky
 2. Voda je zdrojem tekutiny, ale mnohem víc minerálů a stopových prvků, které jsou stěžejní informací pro správnou funkci organismu
 3. Nefiltrovaná voda a voda bez minerálů ovlivňuje zásadně náš zdravotní stav v rámci chronických a civilizačních onemocnění
 4. Pokud se rozhodneš pro řešení pitné vody filtrem, nejefektivnější možností je vodní filtr s předfiltrem, UV lampou, slisovaným uhlíkových blokem a schopností zbavovat se organických, anorganických látek a mikroorganismů, ale zároveň zachovávat minerály, stopové prvky a “živou” vodu.

Pokud se chceš nadále vzdělávat, doporučuji následující zdroje:

PRICE, Joseph M. Srdeční choroby, cholesterol, chlór. Praha: ISI (Czech), 2005. ISBN 80-903-5934-5.

MEYEROWITZ, Steve. Voda – největší lék: objevte, proč je voda nejdůležitější součástí vaší výživy a poznejte, jaká voda je pro vás ta pravá. Praha: ISI (Czech), 2005. ISBN 80-903-5930-2.

AKADEMIE VĚD: KLESAJÍCÍ KVALITA PITNÉ VODY [online]. [cit. 2022-03-01]. Dostupné z: https://risebyperformance.cz/2018/08/av-voda/

Formuji ženám postavu návratem ke zdraví. Miluji vzdělávání a mou touhou je být messengerem mezi vědeckými poznatky a běžnou praxí ženy, která se rozhodla vzít život a zdraví do svých rukou. Přečti si můj příběh zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.